الكتب

Devoirs - 3ème année secondaire - Sciences SVT

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article
Devoirs
2ème année secondaire
Sciences SVT

1er Trimestre 

Devoir de Contrôle N°1
D-Sci - D-Let - D-Mat - D-Sci - D-Sci - D-Mat - D-Sci
D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci+C

Devoir de synthèse N°1

D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-SciLP - DMat - D-Sci
D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci

2ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°2
D-Sci - D-Mat - D-Mat - D-Sci - D-Sci - D-Sci

Devoir de synthèse N°2

D-Sci - D-Sci - D-Mat - D-Sci - D-Mat - D-Sci

3ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°3
D-Sci - D-Sci - D-Mat - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci - D-Sci

Devoir de synthèse N°3

D-Mat - D-Sci - D-Mat - D-Sci - D-Sci-LP - D-Sci

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق