لا يجوز نقل محتوى هذا الموقع إلى مواقع أخرى ولو بذكر المصدر

2014/09/23

Devoirs - 2ème année secondaire - Section Sciences - Mathématiques


Devoirs
2ème année secondaire
Section: Sciences
Mathématiques

1er Trimestre

Devoir de Contrôle N°1
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27 - D28

Devoir de contrôle N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20


Devoir de synthèse N°1
D1 - D2 - D3 - D4+C - D5+C - D6 - D7 - D8+C - D9+C - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20


2ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8PL - D9PL - D10PL
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16PL - D17 - D18 - D19 - D20

Devoir de contrôle N°4
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18


Devoir de synthèse N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8+C - D9 - D10
D11 - D12 - D133ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°5
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18

Devoir de contrôle N°6
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11


Devoir de synthèse N°3
D1 - D2LP - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17

هناك تعليقان (2):

  1. Un grand merci pour l'effort que vous faites on demande si possible les devoirs pour les autres matières physique, anglais, français, technologie tout ce que vous pouvez apporter pour la 2 éme année secondaire

    ردحذف