الكتب

Devoirs - 1ère année secondaire - Physique

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article

Devoirs
1ère année secondaire: Physique

1er Trimestre

Devoir de Contrôle N°1
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20


Devoir de synthèse N°1

D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10

2ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - DLP13 - D14


Devoir de synthèse N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - DLP7_C - D8

3ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9


Devoir de synthèse N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5

هناك تعليق واحد :