الكتب

Devoirs - 1ère année secondaire - Mathématiques

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article

Devoirs
1ère année secondaire: Mathématiques

1er Trimestre

Devoir de Contrôle N°1
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27 - D28 - D29 - D30
D31 - D32 - D33 - D34 - D35 - D36 - D37 - D38 - D39 - D40
D41 - D42 - D43


Devoir de contrôle N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27 - D28 - D29 - D30
D31


Devoir de Maison N°1
D1 - D2 - D3 - D4

Devoir de Révision N°1D1


Devoir de synthèse N°1
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - DC16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24


2ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - DLP7 - D8 - DLP9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22


Devoir de contrôle N°4
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9D10
D11 - D12 - D13 - D14
Devoir de synthèse N°2
D1 - D2 - DLP3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - DLP14 - D15 - D163ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°5
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - DLP6 - D7 - DLP8 - D9 - DLP10
DLP11 - DLP12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - DLP25 - DLP26


Devoir de contrôle N°6
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - DLP14 - D15 - D16 - D17 - D18 - DLP19 - D20
DLP21 - DLP22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27 - D28
Devoir de synthèse N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
DLP11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23

هناك تعليق واحد :