الكتب

Devoirs - 1ère année secondaire - Technologie

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ
من واجبنا أن نجتهد في توفّير كلّ ما تحتاجونه، ومن حقّنا عليكم نشر كلّ صفحة أفادتكم
D'ailleurs, n'hésitez pas à aimer/partager cet article

Devoirs
1ère année secondaire: Technologie 

1er Trimestre

Devoir de Contrôle N°1
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27Devoir de synthèse N°1

D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17 - D18 - D19 - D20
D21 - D22 - D23 - D24 - D25 - D26 - D27 - D28 - D29 - D30
D31 - D32 - D33 - D34 - D35 - D36 - D37 - D38


2ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12


Devoir de synthèse N°2
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10

3ème Trimestre

Devoir de Contrôle N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13 - D14 - D15 - D16 - D17


Devoir de synthèse N°3
D1 - D2 - D3 - D4 - D5 - D6 - D7 - D8 - D9 - D10
D11 - D12 - D13

هناك تعليقان (2) :